ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้ Website สภ.เมืองแพร่ ย้ายมาอยู่ที่ http://muang.phrae.police.go.th/

โดยได้เปลี่ยนผู้ดูแลระบบท่านใหม่เพื่อความเหมาะสม ... จึงเรียนมาเพื่อทราบ  ... ขอบคุณครับ